10. sep, 2012

Classes kolumn

Gå in på www.radne.se och sedan på Classes kolumn. Välj sedan "Varmt och snurrigt i Uddevalla" så har Classe skrivit om Isacs racing dag under avsnitt Micro.